Avloppsguidens stöd till myndigheter

När det gäller små avlopp fungerar Avloppsguiden som en mötesplats och informationskanal för myndigheter, husägare och branschaktörer i avloppsfrågor.

VA-guiden har fått nya sidor om små avlopp!

Sidorna är för dig som arbetar med små avlopp. En del av innehållet är öppet för alla och en hel del är låst för medlemmar.

Det är alltså Avloppsguidens medlemssidor, Avloppsguidens öppna sidor för myndigheter som flyttar in på vaguiden.se som därmed får nytt utseende och funktioner.

VA-guidens nya webb - små avlopp

På nya sidan finns en introduktion till de nya sidorna.
Introduktionsfilm – översikt och ny sökfunktion

Medlemmar i Avloppsguiden ska ha fått e-post med användaruppgifter.
Frågor om medlemskap och login? Skriv till Emmelie
Frågor om hemsidan eller saker som bör fixas? Skriv till Björn

VA-guidens sidor är för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering samlar vi alltså allt material på en sida och du har ett login även om du använder flera av våra guider idag. Så småningom kommer även Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden att lyftas in i samma system.


Över 220 kommuner är med i Avloppsguiden!
– Medlemsnytt
– Medlemssidor
– Medlemsträffar
Bli medlem