Avloppsguidens stöd till myndigheter

När det gäller små avlopp fungerar Avloppsguiden som en mötesplats och informationskanal för myndigheter, husägare och branschaktörer i avloppsfrågor.

Filmer för inspektörer

Under 2015 producerade VA-guiden tillsammans med inspektörer från Katrineholm, Växjö och Kungsbacka fem utbildningsfilmer. Målgruppen är i första hand nya inspektörer eller säsongsanställd personal som ska inventera små avlopp i fält eller medverka vid tillsyn. Filmerna är delfinansierade av Havs- och vattenmyndigheten via projektmedel.

  • Bra att veta om avlopp
  • Förundersökning – markbaserad rening
  • Inför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar
  • Tillsyn av minireningsverk
  • Tillsyn – fosforfällor
  • Tillsyn – slamavskiljare

Filmerna ligger i vårt nystartade filmbibliotek som vi hoppas kunna fylla på vartefter. Tipsa oss gärna om material som passar att länka till de olika filmerna.

Vi vill rikta ett stort tack till Tone Jansson, Åsa Lund i Katrineholm, Jenny Fogel och Joakim Hedvall i Växjö samt Annelie Johansson, Erik Mattsson och Charlotta Larsson i Kungsbacka!

VA-guidens filmbibliotekDu vet väl att VA-guiden även erbjuder utbildningar och aktiviteter? Vi syr gärna ihop ett paket som passar dina behov. Det kan vara en utbildning inom ett specifikt område på en exempelvis en länsträff, utbildning för politiker i nämnd, informationsmöten för husägare eller en Avloppslördag riktad mot husägare. I vårt kontaktnät finns stor kompetens med experter inom många olika områden. Maila dina önskemål till info@vaguiden.se.

Avloppsguidens stöd till dig som arbetar på en myndighet

Medlemssidor (kräver login) – Kunskapsbanken med expertsvar, omvärldsbevakning m.m.

Avloppslistan – Avloppsguidens e-postlista för att myndigheter.

Öppet för alla

Avloppsguidens nyhetsbrev – Prenumerera utan kostnad via den blåa rutan till vänster på denna sida.

Kalendarium – Riktat urval av seminarier, träffar och kurser som rör små avlopp.

Vatten Avlopp Kretslopp – Välkommen till Norrköping 16-18 mars 2017! Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Läs mer om medlemssidor och övriga tjänster under Bli medlem

Logga in på medlemssidorna


Användarföreningens projekt – Likriktad tillsyn av minireningsverk

Under 2014 och 2015 genomförde Avloppsguidens användarförening projektet Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll. Projektet innebar en kommunsamverkan för att likrikta tillsynen av minireningsverk och fokuserade på husägarens egenkontroll.
Projektrapporten och bilagor

Havs- och vattenmyndighetens vägledning

På myndighetens sida finns bland annat frågor och svar. HaV har tagit fram ett vägledningsmaterial om effektiv tillsyn av små avlopp. Vägledningsmaterial i sin helhet finns på HaV:s hemsida


Över 220 kommuner är med i Avloppsguiden!
– Medlemsnytt
– Medlemssidor
– Medlemsträffar
Bli medlem