Bli medlem

Medlemskap för kommuner
Över 220 kommuner har valt att gå med i Avloppsguiden. Vill du veta mer om medlemskapet eller prova medlemssidorna gratis en månad? Kontakta Emmelie Lagemyr, 0583-406 72 Läs mer

Medlemskap för offentliga aktörer
Med offentliga aktörer avser vi exempelvis: länsstyrelser, vattenmyndigheter, statliga myndigheter, branschorganisationer för offentliga verksamheter m.fl. Observera att kommuner inte ingår i denna typ av medlemskap. Läs mer

I prislistan hittar du våra aktuella priser.

______________________________________________________________

Avloppsguidens stöd till myndigheter

När det gäller små avlopp fungerar Avloppsguiden som en mötesplats och informationskanal för myndigheter, husägare och branschaktörer i avloppsfrågor.

Medlemssidor (kräver login)

-     Kunskapsbanken med expertsvar, rapporter m.m.
-     Ta del av aktuella projekt
-     Nyheter och omvärldsbevakning
-     Nyhetsbrev för medlemmar – Medlemsnytt
-     Andra medlemskommuners arbeten
-     Avloppsguidens användarförening
-     Med mera

Avloppslistan
Avloppsguidens e-postlista för att underlätta och stimulera utbyte mellan myndigheter. Endast personer som arbetar på en myndighet med tillsyn av enskilda avlopp samt tillsynsvägledning får delta. Kontakta Avloppsguiden för att prenumerera på Avloppslistan.

Öppet för alla

Avloppsguidens nyhetsbrev – tillgängligt för alla
Regelbunden och omfattande omvärldsbevakning om små avlopp.
Prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress i den ljusblå rutan på startsidan Myndighet

Kalendarium
Riktat urval av seminarier, träffar och kurser som rör små avlopp. Kalendarium

Vatten Avlopp Kretslopp – Välkommen till Norrköping 16-18 mars 2017!
Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) är den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. 

Informationsbroschyr om de tre guiderna (pdf)