Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


Integrerad vattenresurshushållning - seminarieserie

Datum: 2015-03-04 - 2015-03-05
Plats: Örebro
Information: Seminarieserie med 4 tvådagars träffar med övningsuppgifter däremellan. Tema för träffarna är Helhetssyn på vatten (4-5 mars), Vattenförsörjning (6-7 maj), Hantering av förorenat vatten (2-3 september) och Vattenplanering - prioritering av åtgärder i vattenförvaltningen (4-5 november). Kursen riktar sig till kommunala tjänstemän, ansvarig för utbildningen är Örebro kommun genom Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-10 - 2015-03-11
Plats: Täby
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-11 - 2015-03-12
Plats: Kalmar
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-03-12 - 2015-03-13
Plats: Örebro
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Datum: 2015-03-19 - 2015-03-21
Plats: Borås
Information: Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, VA-planering eller dagvatten. Tema för i år är Centrala eller lokala lösningar. Läs mer

Avloppslördag i Borås

Datum: 2015-03-21 - 2015-03-21
Plats: Borås, Åhaga
Information: Avloppslördag i Borås där du som fastighetsägare kan träffa tillverkare, lokala gräventreprenörer och flera kommuner i Sjuhäradsbygden. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Gävle
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Falun
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

ME projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Halmstad
Information: Projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-04-08 - 2015-04-09
Plats: Umeå
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-14 - 2015-04-14
Plats: Malmö, Malmömässan
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-04-15 - 2015-04-15
Plats: Göteborg
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-16 - 2015-04-16
Plats: Göteborg, Eriksbergshallen
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-04-16 - 2015-04-16
Plats: Malmö
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer

ME projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2015-04-16 - 2015-04-17
Plats: Örebro
Information: Projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-21 - 2015-04-21
Plats: Stockholm, Kistamässan
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

Källsorterande avloppsystem - seminariedag

Datum: 2015-04-22 - 2015-04-22
Plats: Helsingborg
Information: Seminariet syftar till att ta del av vad som händer internationellt när det gäller utvecklingen av källsorterande system samt diskutera vad vi i Sverige kan lära av detta. Seminariet är till för dig som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Har du ett intressant projekt eller annan verksamhet som du vill presentera i samband med seminariet? Passa då på att anmäla intresse för ge en kort muntlig presentation kompletterad med poster/roll-ups. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-04-23 - 2015-04-24
Plats: Skellefteå
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Energi och avloppsmässa

Datum: 2015-04-25 - 2015-04-25
Plats: Kungsör
Information: Västra mälardalens myndighetsförbund (Arboga och Kungsörs kommuner) arrangerar mässa där en kan ställa frågor om enskilt avlopp till miljö- och hälsoskyddshandläggare, entreprenörer och utställare. Läs mer (pdf)

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-29 - 2015-04-29
Plats: Umeå, Nolia
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-05-07 - 2015-05-08
Plats: Göteborg
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-05-12 - 2015-05-13
Plats: Hudiksvall
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-05-21 - 2015-05-22
Plats: Bräcke
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Havs- och vattenforum 2015

Datum: 2015-05-26 - 2015-05-27
Plats: Göteborg, Eriksbergshallen
Information: Konferensen samlar deltagare från hela vattensverige. Här träffas de som jobbar med söt-, salt-, grund-, dricks-, avlopps- och fiskevatten. Hör om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-06-02 - 2015-06-02
Plats: Nässjö
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer


Mars
4