Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


FANN diplomutbildning

Datum: 2014-09-30 - 2014-10-01
Plats: Stockholm
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

VA-mässan 2014

Datum: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping
Information: VA-mässan sammanför användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. VA-mässan 2014 arrangeras i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. Läs mer Delseminarier med små avlopps-profil: VA-planering - samarbete och goda exempel, ons 1 okt 14-16.30 Läs mer Småskaliga avlopp - en del av helheten, tor 2 okt 10-12.30 Läs mer

Enskilda avlopp och slamtömning

Datum: 2014-09-30 - 2014-09-30
Plats: Elmia, Jönköping
Information: Avfall Sverige anordnar temadag om slamtömning. Ur innehållet: Vilka är de största arbetsmiljöproblemen idag och vad finns det för lösningar? Under dagen presenteras goda exempel från kommuner och entreprenörer som arbetat strategiskt och framgångsrikt kring inventering och dokumentation av enskilda avlopp, kommunikation med fastighetsägare och mellan olika kommunala verksamheter, mm. Läs mer

Projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2014-10-02 - 2014-10-03
Plats: Skellefteå
Information: Maskinentreprenörerna anordnar projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-10-07 - 2014-10-08
Plats: Värnamo
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-10-09 - 2014-10-10
Plats: Eksjö
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-10-21 - 2014-10-22
Plats: Sundsvall
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-10-23 - 2014-10-24
Plats: Hudiksvall
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-11-04 - 2014-11-05
Plats: Trollhättan
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-11-06 - 2014-11-07
Plats: Halmstad
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2014-11-13 - 2014-11-14
Plats: Växjö
Information: Maskinentreprenörerna anordnar projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-11-18 - 2014-11-19
Plats: Kristianstad
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

Vattendagarna 2014

Datum: 2014-11-25 - 2014-11-27
Plats: Kristianstad, Krinova Science Park
Information: Årets vattendagar handlar om hur vatten förvaltas och hanteras i samhällsutvecklingen. Årets tema utgår från Kristianstad vattenrike, där man sedan 1989 arbetat för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av vattenmiljöerna. Svenska föreningen för limnologi i samarbete med Kristianstad kommun är arrangörer. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-12-02 - 2014-12-03
Plats: Linköping
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-12-04 - 2014-12-05
Plats: Bålsta
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2014-12-09 - 2014-12-10
Plats: Örebro
Information: Maskinentreprenörerna anordnar projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Datum: 2015-03-19 - 2015-03-21
Plats: Borås
Information: Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, VA-planering eller dagvatten.


September
16