Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


Avloppsguidens användarförenings medlemsträff

Datum: 2015-09-10 - 2015-09-11
Plats: Skövde
Information: Avloppsguiden och användarföreningen bjuder in till träff på temat hälsoskydd och riskbedömningar. Träffen drar igång efter lunch 10/9 och avslutas med lunch 11/9. Program och inbjudan kommer i augusti.

Temadag Enskilda avlopp – Avsättning och kretslopp för slam

Datum: 2015-09-22 - 2015-09-22
Plats: Norrköping
Information: Hur får vi till bra metoder för omhändertagande av slam och andra fraktioner från enskilda avlopp? Vilka system ger bra förutsättningar för kretslopp? Under dagen får vi ta del av goda exempel från kommuner och pilotprojekt. Arrangör: Avfall Sverige Läs mer

Temadag Hantering av fosforfilter

Datum: 2015-09-23 - 2015-09-23
Plats: Norrköping
Information: Vi får ta del av hur några kommuner löst frågan kring tömning och påfyllning liksom behandling och avsättning. En annan viktig fråga är hur fosforfällor kan hanteras i avfallsplan, föreskrifter och avfallstaxa. Arrangör: Avfall Sverige. Läs mer

Nätverksdagar VA-rådgivning och Små Avlopp i Kretslopp

Datum: 2015-09-29 - 2015-09-30
Plats: Töreboda
Information: VA-planeringsguiden bjuder in till två nätverksdagar, VA-rådgivning tisdagen den 29:e och Kretslopp onsdagen den 30:e september, där vi samlar så många som möjligt av er som aktivt arbetar med och är intresserade av kretsloppsprojekt och VA-rådgivning. Mer information kommer inom kort.

Grundvattendagarna 2015

Datum: 2015-10-13 - 2015-10-14
Plats: Göteborg
Information: Konferensen berör grundvattnet som naturresurs i planeringsfrågor, grundvatten i tunnlar och bergrum, dricksvattenförsörjning i stort och smått, grundvattenövervakning, samspelet mellan yt- och grundvatten, ekosystem- och grundvattentjänster, kartläggning, vattenförvaltning, miljömålsarbete med mera. Läs mer

Vattendagarna 2015

Datum: 2015-10-13 - 2015-10-15
Plats: Växjö
Information: Årets vattendagar kommer handla om hur svenskt åtgärdsarbete egentligen fungerar i praktiken och hur vatten förvaltas och hanteras för att nå den av alla så hett eftertraktade bättre statusen! Slutligt program och anmälningslänk kommer i början på augusti. Arrangör: Svenska föreningen för limnologi och Växjö kommun. Läs mer (pdf)

Vatten Avlopp Kretslopp 2016

Datum: 2016-03-10 - 2016-03-12
Plats: Karlstad CCC
Information: Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten. Läs mer


September
3