Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


Havs- och vattenforum 2015

Datum: 2015-05-26 - 2015-05-27
Plats: Göteborg, Eriksbergshallen
Information: Konferensen samlar deltagare från hela vattensverige. Här träffas de som jobbar med söt-, salt-, grund-, dricks-, avlopps- och fiskevatten. Hör om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten. Läs mer

Slamnätverksträff

Datum: 2015-05-29 - 2015-05-29
Plats: Malmö
Information: Avfall Sverige håller i trådarna för ett nybildat nätverk för omhändertagande av avloppsfraktioner från enskilda avlopp. Temat för träffen är Samarbete mellan Avfall och VA. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-06-02 - 2015-06-02
Plats: Nässjö
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer

Hur ska kommunerna hantera § 6 LAV i VA-planeringen?

Datum: 2015-06-04 - 2015-06-04
Plats: Örebro
Information: VA-planeringsguiden arrangerar en utbildningsdag som syftar till att öka kunskapen om § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster och lyfta fram exempel på hur kommuner kan arbeta med dessa frågor i VA-planeringen. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-06-09 - 2015-06-09
Plats: Västerås
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer

HaV regional träff om små avlopp

Datum: 2015-08-27 - 2015-08-27
Plats: Karlstad
Information: HaV presenterar vägledningsmaterial för effektiv tillsyn, målgruppen är kommuntjänstemän. Dagen innehåller presentation av materialet och bakgrund till vägledningen, en genomgång av tillsynsprocessen där metodiktips varvas med juridisk vägledning samt exempel på hur man kan göra bedömningar av olika typer av anläggningar. Läs mer


Maj
25