Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-01-13 - 2015-01-14
Plats: Helsingborg
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-01-27 - 2015-01-28
Plats: Helsingborg
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten - kursdag

Datum: 2015-01-28 - 2015-01-28
Plats: Stockholm, Citykonferensen
Information: Hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer ska tas vid planering av infrastruktur samt vid prövning och tillsyn av en mängd olika verksamheter. Kursen tar ett helhetsgrepp på de miljökvalitetsnormer som gäller för vatten och tar upp både miljöfarliga verksamheter som medför utsläpp till vatten, och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Arrangör: JP Infonet. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-02-03 - 2015-02-04
Plats: Jönköping
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-04 - 2015-02-05
Plats: Karlstad
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

Uponor utbildning för entreprenörer

Datum: 2015-02-05 - 2015-02-05
Plats: Fristad, Uponors lokaler
Information: Målsättningen med kursen är att ge en förståelse för arbetet med att bygga och installera små avloppsanläggningar på det mest ekonomiska och miljövänliga sättet. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-10 - 2015-02-11
Plats: Stockholm
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

ME projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2015-02-17 - 2015-02-18
Plats: Bålsta
Information: Projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-24 - 2015-02-25
Plats: Kungsbacka
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-02-26 - 2015-02-27
Plats: Växjö
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Integrerad vattenresurshushållning - seminarieserie

Datum: 2015-03-04 - 2015-03-05
Plats: Örebro
Information: Seminarieserie med 4 tvådagars träffar med övningsuppgifter däremellan. Tema för träffarna är Helhetssyn på vatten (4-5 mars), Vattenförsörjning (6-7 maj), Hantering av förorenat vatten (2-3 september) och Vattenplanering - prioritering av åtgärder i vattenförvaltningen (4-5 november). Kursen riktar sig till kommunala tjänstemän, ansvarig för utbildningen är Örebro kommun genom Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-10 - 2015-03-11
Plats: Täby
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-11 - 2015-03-12
Plats: Kalmar
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-03-12 - 2015-03-13
Plats: Örebro
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Datum: 2015-03-19 - 2015-03-21
Plats: Borås
Information: Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, VA-planering eller dagvatten. Tema för i år är Centrala eller lokala lösningar. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Gävle
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Falun
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

ME projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Halmstad
Information: Projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-04-08 - 2015-04-09
Plats: Umeå
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-14 - 2015-04-14
Plats: Malmö, Malmömässan
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-16 - 2015-04-16
Plats: Göteborg, Eriksbergshallen
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

ME projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2015-04-16 - 2015-04-17
Plats: Örebro
Information: Projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-21 - 2015-04-21
Plats: Stockholm, Kistamässan
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-04-23 - 2015-04-24
Plats: Skellefteå
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

VA-tour Sweden

Datum: 2015-04-29 - 2015-04-29
Plats: Umeå, Nolia
Information: VVS-fabrikanternas råd arrangerar denna kringresande VA-mässa i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Medlemsföretag i VVS-fabrikanterna (delarna VA-gruppen och Gruppen för små avlopp) ställer ut produkter och tjänster. Seminarier löper parallellt med utställningen. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-05-07 - 2015-05-08
Plats: Göteborg
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2015-05-21 - 2015-05-22
Plats: Bräcke
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Havs- och vattenforum 2015

Datum: 2015-05-26 - 2015-05-27
Plats: Göteborg, Eriksbergshallen
Information: Konferensen samlar deltagare från hela vattensverige. Här träffas de som jobbar med söt-, salt-, grund-, dricks-, avlopps- och fiskevatten. Hör om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten. Läs mer


December
18