Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


FANN diplomutbildning

Datum: 2014-11-04 - 2014-11-05
Plats: Trollhättan
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2014-11-05 - 2014-11-06
Plats: Karlskrona
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-11-06 - 2014-11-07
Plats: Halmstad
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Myndighetssamverkan, prövning och tillsyn inom vattenskyddsområden

Datum: 2014-11-12 - 2014-11-12
Plats: Sundsvall
Information: Havs- och vattenmyndigheten ger en seminarieserie under hösten 2014 med syftet att stötta operativa myndigheter i arbetet inom vattenskyddsområden och på så sätt verka för kvalitetssäkring, likriktning och regelförenkling inom området. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-11-13 - 2014-11-14
Plats: Bräcke
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2014-11-13 - 2014-11-14
Plats: Växjö
Information: Maskinentreprenörerna anordnar projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-11-18 - 2014-11-19
Plats: Kristianstad
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

Världstoalettdagen

Datum: 2014-11-19 - 2014-11-19
Plats: Globalt
Information: En officiell FN-dag. Denna dag används av FN för att uppmärksamma sanitetskrisen och skapa medvetenhet kring det faktum att 2,5 miljarder människor idag lever utan en toalett. Läs mer

Demotest skärgården - Invigning

Datum: 2014-11-19 - 2014-11-19
Plats: Norrtälje, Campus Roslagen
Information: Demotest skärgården är en permanent utställning och testanläggning för vatten- och avloppsprodukter för skärgården. Under invigningsdagen blir det workshops, föreläsningar, visionsmöte, middag och mingel. Läs mer

Vattendagarna 2014

Datum: 2014-11-25 - 2014-11-27
Plats: Kristianstad, Krinova Science Park
Information: Årets vattendagar handlar om hur vatten förvaltas och hanteras i samhällsutvecklingen. Årets tema utgår från Kristianstad vattenrike, där man sedan 1989 arbetat för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av vattenmiljöerna. Svenska föreningen för limnologi i samarbete med Kristianstad kommun är arrangörer. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2014-11-26 - 2014-11-27
Plats: Örebro
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2014-12-02 - 2014-12-03
Plats: Mölndal
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2014-12-02 - 2014-12-03
Plats: Linköping
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

ME diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-12-04 - 2014-12-05
Plats: Bålsta
Information: Maskinentreprenörerna i samarbete med miljökontoret och Avloppsguiden anordnar utbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Läs mer

Projektörsutbildning små avlopp

Datum: 2014-12-09 - 2014-12-10
Plats: Örebro
Information: Maskinentreprenörerna anordnar projektörsutbildning små avlopp för entreprenörer och konsulter. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-01-13 - 2015-01-14
Plats: Helsingborg
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-01-27 - 2015-01-28
Plats: Helsingborg
Information: Utbildning för IN-DRÄN installatörer. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-02-03 - 2015-02-04
Plats: Jönköping
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-04 - 2015-02-05
Plats: Karlstad
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-10 - 2015-02-11
Plats: Stockholm
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-02-24 - 2015-02-25
Plats: Kungsbacka
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-10 - 2015-03-11
Plats: Täby
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-11 - 2015-03-12
Plats: Kalmar
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Datum: 2015-03-19 - 2015-03-21
Plats: Borås
Information: Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, VA-planering eller dagvatten.

FANN diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Gävle
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera FANNs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-03-24 - 2015-03-25
Plats: Falun
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer

BAGA Diplomutbildning

Datum: 2015-04-08 - 2015-04-09
Plats: Umeå
Information: Utbildning för entreprenörer som ska installera BAGAs sortiment. Läs mer


November
1