Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


Havs- och Vattenforum 2016

Datum: 2016-05-24 - 2016-05-25
Plats: Göteborg
Information: Personer från hela vattensverige samlas i Göteborg på den årliga konferensen Havs- och vattenforum. Träffa deltagare från hela vattensverige, från sött till salt och från alla olika yrkeskategorier. Var med och påverka och hör om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. Läs mer

Avløpskonferansen 2016 - Små avløp, store utfordringer

Datum: 2016-05-24 - 2016-05-25
Plats: Campus Ås, stax utanför Oslo, Norge
Information: Konferens om enskilda avlopp (på norska: avløp i spredt bebyggelse) som arrangeras av NIBIO (f d Bioforsk) vartannat år. Ämnen som kommer att tas upp är bl a: - Generelle utfordringer i forbindelse med avløpshåndtering i spredt bebyggelse - Tilstand i vannforekomstene og utfordringer i forhold til spredt bebyggelse og avløp - Ulike faser og utfordringer i forbindelse med oppryddingsarbeid i spredt bebyggelse - Lokale løsninger i forhold til kommunal tilknytning. Även utställning med avloppsprodukter planeras. Läs mer

Hur ska kommunerna hantera § 6 LAV

Datum: 2016-06-02 - 2016-06-02
Plats: Stockholm
Information: VA-guiden arrangerar utbildning om § 6 Lagen om allmänna vattentjänster - Hur kan kommunen hantera denna? Utbildningsdagen innehåller föredrag, en genomgång av juridisk praxis och aktuella kommunexempel. Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med va-planering, va-utbyggnad och tillsyn på små avlopp. Läs mer

Träff i nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp

Datum: 2016-06-08 - 2016-06-08
Plats: Vafab Miljö, Returvägen 20, Västerås. Lokal Återvinnarhuset
Information: Välkommen till tredje träffen i ”slamnätverket”. Denna träff fokuserar på utformning och funktion hos olika typer av slamavskiljare samt skillnaden mellan olika tömningstekniker. Anmälan: Senast 13 maj till jenny.westin ( a ) avfallsverige.se. Ange ev. specialkost (även vegetarian) och faktureringsadress. Läs mer

VA-mässan 2016

Datum: 2016-09-27 - 2016-09-29
Plats: Jönköping
Information: På VA-mässan möter användarna producenterna av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation och andra områden. Läs mer


Maj
25