Medlemskap för kommuner

Över 220 kommuner är medlemmar i avloppsguiden
Kommunernas miljökontor samt länsstyrelser har möjlighet att bli medlem i Avloppsguiden. På kommunen kan inloggningsuppgifter till medlemssidorna endast ges till anställda på miljöenheten eller motsvarande. Men om kommunen även är medlem i VA-planeringsguiden kan inloggningsuppgifter till Avloppsguidens medlemssidor även ges till kommunanställda VA-rådgivare.

Vill du bli medlem eller prova medlemssidorna gratis i en månad? Fyll i formuläret eller kontakta Emmelie Lagemyr, 0583-406 72, emmelie.lagemyr@vaguiden.se

Avloppsguidens medlemmar har organiserat sig i en användarförening
Läs mer om användarföreningen.

Vad har du som miljöinspektör för nytta av avloppsguiden?

  • Du får tillgång till medlemssidorna. Här finns en expertpanel som du som medlem får ställa frågor till. Idag finns över 300 expertsvar att läsa. I Kunskapsbanken finns även samlad aktuell information om enskilda avlopp i form av rapporter och information om hur andra kommuner arbetar, goda exempel, etc.
  • Du blir inbjuden till medlemsträffar som ofta kombineras med intressanta studiebesök, diskussioner, föredrag och möjlighet att ställa frågor till våra experter "live".

bildmedlemstraff7maj340pix.jpg
Bild från medlemsträffen i Stockholm den 7 maj 2009. Temat för träffen var kretslopp och på bilden studeras en urintank i bostadsområdet Kullön i Vaxholm.

  • Du kan hänvisa fastighetsägare som står i begrepp att anlägga ett enskilt avlopp till avloppsguidens offentliga sidor. Här får fastighetsägaren stöd i hela processen, från idé till färdig anläggning. Detta spar tid och pengar för kommunerna eftersom inte varje kommun behöver tillhandahålla och uppdatera denna information själva.
  • Avloppsguiden finansieras av de kommunala miljöförvaltningar som går in som medlemmar. Ju fler som går med, desto mer kan Avloppsguiden utvecklas.
  • Sedan mars 2010 har avloppsguiden en användarförening. Detta i kombination med fler medlemmar stärker avloppsguidens röst i dialogen med nationella aktörer som till exempel Havs- och vattenmyndigheten.

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna avloppsguidens redaktion:
Katarina Gustafsson redaktör, tel: 018-10 55 06, katarina.gustafsson@vaguiden.se

 

Därför är vi medlemmar i avloppsguiden.se
"Avloppsguiden är ett samlat forum för avloppsfrågor. Där finns stöd till oss handläggare och information till fastighetsägare. Det är en bra, uppdaterad hemsida. Avloppsguiden ger även ett användbart kontaktnät för samarbete mellan kommuner, vi behöver ett nationellt nätverk."
Ingemar Bergbom, Habo/Mullsjö kommuner

"Jag hänvisar hela tiden folk till avloppsguiden. Ofta känns det som att det inte nått fram till privatpersonerna att det inte är kommunen som ska berätta för dem hur deras avlopp ska se ut. På avloppsguiden hittar de bra kunskap. Jag upplever att avloppsguiden medverkar till ett bra samarbete mellan kommuner och är ett forum för att kunna ta del av andra kommuners praxis. Jag tycker att Fråga experten, diskussionsforumet och medlemsträffarna bidrar till en kunskapshöjning."
Ingela Caswell, Laholms kommun

"Vi spar hemskt mycket telefontid på att hänvisa folk till avloppsguidens öppna sidor. För egen del uppskattar jag medlemsmötena och nyhetskolumnen på medlemssidorna. Bra är också Fråga experten och medlemssidornas övriga delar, där all information finns samlad"
Cia Holmberg, Sala/Heby kommuner

"På avloppsguiden finns värdefull information om enskilda avlopp samlat, jag börjar alltid leta där när jag undrar något. Sen är det bra att fastighetsägare får se att även andra kommuner ställer krav."
Stefan Sjöberg, Eskilstuna kommun

"Jag tycker att jag har stor nytta av avloppsguiden genom att jag kan hänvisa fastighetsägare till en oberoende "informationscentral", där de kan hitta så gott som allt. Det är ett bra stöd i arbetet."
Bo Stegmann, Enköpings kommun

"Fastighetsägare frågar ofta oss på kommunen vem som kan hjälpa dem när de ska anlägga ett enskilt avlopp eftersom vi säger att vi inte kan agera konsulter. Vi behöver någonstans dit vi kan hänvisa dessa fastighetsägare så att de får stöd i hela planeringsprocessen."
Stefan Jonsson, Södertälje kommun

"Vi arbetar mycket med anläggningsentreprenörer eftersom vi ser att de har en mycket viktig del i arbetet med att förbättra de enskilda avloppsanläggningarna. När kontakter mellan fastighets- ägare, entreprenörer och kommuner underlättas bidrar det till att stärka hela branschen."
Froste Persson, Simrishamns kommun

"När alla nyheter och aktuell information om enskilda avlopp finns samlat på ett ställe ger det oss miljöinspektörer möjlighet att på ett enkelt sätt hålla oss uppdaterade med vad som händer inom området."
Chatarina Andersson, Falu kommun