Medlemskap för offentliga aktörer

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret eller kontakta Emmelie Lagemyr, 0583-406 72, emmelie.lagemyr@vaguiden.se.

Vad har du som offentlig aktör för nytta av avloppsguiden?

  • Du får tillgång till medlemssidorna och därmed inblick i kommuernas arbete med enskilda avlopp. Här finns en expertpanel som du som medlem får ställa frågor till och du kan läsa andras frågor och svar. Idag finns ca 300 expertsvar. I Kunskapsbanken finns även samlad aktuell information om enskilda avlopp i form av rapporter och information om hur olika kommuner arbetar, goda exempel, etc.
  • Du blir inbjuden till medlemsträffar som ofta kombineras med intressanta studiebesök, diskussioner, föredrag och möjlighet att ställa frågor till våra experter "live". 

Du som offentlig aktör kan få tillträde gratis under en månad för att se vad som finns på medlemssidorna. Kontakta emmelie.lagemyr@vaguiden.se så får du ett tillfälligt lösenord.

Om du har frågor eller synpunkter på Avloppsguidens medlemssidor, kontakta gärna Avloppsguidens redaktör:
Katarina Gustafsson, redaktör, tel: 018-10 55 06, katarina.gustafsson@vaguiden.se

bildmedlemstraff7maj340pix.jpg
Bild från medlemsträffen i Stockholm den 7 maj 2009. Temat för träffen var kretslopp och på bilden studeras en urintank i bostadsområdet Kullön i Vaxholm.